do góry


Polityka Prywatności


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Koźlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOŹLIK MARCIN COLUMBEX - SPORT z siedzibą w Opolu 45-432, ul. Grudzicka 55, e-mail: sklep@columbex.com.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • Umowy (gdy zawarta została umowa sprzedaży bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy sprzedaży, prowadzenie konta klienta, skorzystanie z prawa reklamacji) - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  • Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną),
  • Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring, prowadzenie rachunkowości, cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; oferowanie bezpośrednio produktów i usług firm z Administratorem współpracujących (partnerów), realizacja prawa odstąpienia od umowy - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  • Przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  1. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Pani/ Pana dane wynikające z umowy sprzedaży przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,
  • Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta,
  • Dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe, podobnie niepodanie danych wymaganych formularzach zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań wynikających z udzielonej zgody.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, grafikom - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wybór opcji „Cofam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną”, za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego - 6 ust. 1 pkt f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

  Serwis www używa plików cookie (ciasteczek) i podobnych technologii aby dostosować portal dla potrzeb użytkowników oraz w celach zbierania informacji statystycznej.
   
  Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, w których w sposób nie zakodowany jest zapisana informacja potrzebna do obsługi serwisu. Pliki takie zapisywane są przez serwis na urządzeniu internauty (najczęściej jest to przeglądarka internetowa).
   
  Ciasteczka wykorzystują również serwisy zewnętrzne, z których korzysta serwis np. materiały multimedialne.
   
  Każdy użytkownik w każdym momencie może zmienić ustawienia plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookie.
   
  Pliki cookies obsługujące stronę dzielą się m.i. na:
  - cookies gogle analytics – statystyki witryny
  - cookie związane z obsługą elementów serwisu (np. panel zamykane relacji online)
  - cookie sesyjne
  - cookie oznaczające, że została zaakceptowana polityka serwisu
  - cookie serwisów zewnętrznych takich jak youtube i vimeo.
   
  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje np. prawidłowe działania niektórych mechanizmów strony (np. paneli zamykanych).
  Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach
   

   

  • Google Chrome


  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  Usuwanie plików cookie
  Domyślne blokowanie plików cookie
  Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
   

  • Internet Explorer 6.0 i 7.0


  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
   

  • Mozilla Firefox


  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
  O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
   

  • Opera


  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
  O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
   

  • Safari


  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

   

  • Edge


  W głównym oknie przeglądarki w prawym rogu wybieramy trzy kropki. Następnie po wysunięciu paska trzeba wybrać Ustawienia, następnie kliknąć na Wyświetl ustawienia zaawansowane. W zakładce Prywatność i usługi wybieramy ustawienia prywatności i ciasteczek.

   
  Kontakt

  odwiedź nasz salon, zadzwoń lub napisz